филм на Ѓорче Ставрески

Во кината низ Македонија од 19 ноември

Имаш импотентен пријател?

Ќе одиш на бувљак или кај оние што продаваат книги покрај кеј. Има и на Битпазар. Ќе му ги набавиш на пријателот сите броеви на EROTIKA од 1986.

Истите треба да ги стави на стратешки локации. Позади бојлер, во кујна во шкафчето, во шпајз, под кревет и други суви и темни места, т.е. на истите места каде што обично се чува и М.

Ќе мора да вежба јога 8 месеци за да се отворат сите потребни чакри.

И вијагра помага.