филм на Ѓорче Ставрески

Во кината низ Македонија од 19 ноември

Кусоглед си?

Не арчи пари на лажни исцелители.

Дојди од

19 ноември во киното блиску до тебe
19 ноември во киното блиску до тебe
19 ноември во киното блиску до тебe

19 ноември во киното блиску до тебe

19 ноември во киното блиску до тебe

19 ноември во киното блиску до тебe

19 ноември во киното блиску до тебe